ျမန္မာျပည္မွ ထူးျခားေသာ ျမစ္ (၇)စင္း

(၁) ဧရာဝတီ ျမစ္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းသည္ (၄၁၃, ၆၇၄) စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္း၏ (၆၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းျခံဳထားပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ အေရးအႀကီးဆံုး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေရေၾကာင္းလမ္းျဖစ္သည့္ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမစ္ေၾကာင္းအလ်ားမုိင္ေပါင္း ၁၃၅၀ နီးပါး ရွည္လွ်ားပါသည္။

ျမန္မာ့ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္သည္ အေရးပါသည့္ အခန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပုဂံေခတ္မွစကာ ေနာက္ဆုံး ကုန္းေဘာင္ေခတ္တိုင္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အေရးပါသည့္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တို႔တြင္ အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ မြန္-ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ားဟု ထင္ရွားသည့္ အင္းဝ-ဟံသာဝတီ အႏွစ္ေလးဆယ္စစ္ ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ ဧရာဝတီျမစ္သည္ အဓိက စစ္ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေပၚရွိ ျပည္ၿမိဳ႕သည္လည္း ႏွစ္ဖက္စစ္ရင္ဆိုင္ရာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္တြင္လည္း အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊား ဆန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ စစ္ခ်ီလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ဧရာဝတီျမစ္ကို အဓိကအားျဖင့္ အသုံးျပဳခဲ့ျပန္သည္။

ထို႔အတူ ေညာင္ရမ္းေခတ္ဦးမင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေနာက္ဖက္လြန္မင္း ႏွင့္ သာလြန္မင္းတို႔လည္း ဧရာဝတီျမစ္ကို စုန္ဆန္သြားလာခဲ့ၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္လည္း ရန္သူအဂၤလိပ္တို႔ကို ခုခံရာတြင္ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလ်ာက္ ခံတပ္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ မင္းလွခံတပ္ႏွင့္ အင္းဝခံတပ္တို႔မွာ နာမည္ေက်ာ္သည္။

ထူးျခားထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တေကာင္း၊ သေရေခတၱရာ၊ ပုဂံ၊ ျမင္စိုင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ အင္း၀ စသည္႕ႃမန္မာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတို႕ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ႃမန္မာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုသည္မွာ ဧရာ၀တီသမိုင္း၊ ဧရာ၀တီယဥ္ေက်းမႈဟုေျပာလို႔ရပါသည္။

(၂) ခ်င္းတြင္း ျမစ္

ခ်င္းတြင္းျမစ္ သည္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အႀကီးဆုံးေသာ ျမစ္လက္တက္ျဖစ္သည္။ သလႅာဝတီျမစ္ ဟုလည္း ျမန္မာ စာေပတြင္ ေရးသားသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ က်ယ္၀န္းသည့္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း လြင္ျပင္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး တႏိုင္း၊ တျဗဲ၊ တ၀မ္၊ တရြန္ျမစ္မ်ား စုဆံု၍ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ျဖစ္ေပၚ လာပါသည္။ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို အိႏၵိယရွိ မဏိပူရျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္းထိျမစ္ ဟုေခၚၾကသည္။ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ စီးဆင္းသည့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ မိုင္ေပါင္း ၇၅၀ ထိရွည္လ်ားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကျမစ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕အနီးတြင္ စီးဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားသည္လည္း ဥရုေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ တည္ရွိေနၾကပါသည္။
ထူးျခားထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာခ်င္းတြင္းျမစ္ သည္လူအထိအေတြ႔နည္းေသးေသာ ထမံသီ ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း က်ားေဘးမဲ့ေတာမ်ားကို ျဖတ္သန္းစီး ဆင္းေနျပီး ဤက်ားေဘးမဲ့ ေတာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး က်ားေဘးမဲ့ေတာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ အျခား သားရိုင္းတိရိစၧာန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ က်ားမ်ား၊ ဆင္မ်ား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္သာ ရွိသည့္ အခြံမာလိပ္မ်ဳိးမ်ား အတြက္ ခိုလႈံေနထိုင္ရာ ေဒသတခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာမင္းမ်ားသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို အသုံျပဳမႈနည္းပါးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေညာင္ရမ္းေခတ္၏ ေနာက္ဆုံးကာလမ်ားတြင္ မဏိပူရမွ ကသည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာရာတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို အသုံးခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ကသည္းတို႔သည္ ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္ျဖစ္ ဧရာဝတီျမစ္ ထိက်ဴးေက်ာ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔က်ဴးေက်ာ္ရာတြင္ အင္းဝတစ္ဖက္ကမ္း စစ္ကိုင္း အထိပင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းတြင္လည္း ဂ်ပန္တပ္မ်ား အိႏၵိယသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ဂ်ပန္တို႔ကို ေနာက္မွလိုက္လံတိုက္ခိုက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္ေရာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို အသုံျပဳခဲ့ၾကသည္။ မဟာမိတ္တပ္မ်ားျပန္လည္ ထိုးစစ္ဆင္ရန္အတြက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္ျဖစ္သည္ မိုးကာလကို မဟာမိတ္တပ္မႈးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စတီးဝဲလ္က ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၃) သံလြင္ျမစ္

သံလြင္ျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အရွည္ဆုံးျမစ္ျဖစ္႐ုံမက ကမၻာေပၚ၌ ႐ႈခင္းအသာယာဆုံးႏွင့္ ေရစီးအၾကမ္းဆုံးျမစ္တစ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထပ္ မီတာ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္သည့္ ဟိမဝႏၲာေတာင္ေပၚရွိ တိဘက္ေဒသ ကုန္းျမင့္မ်ားမွ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းသည္။

ဤျမစ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ေတာင္တန္းထူထပ္သည့္ေဒသ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ ကီလိုမီတာေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္စီးဆင္း) ကိုလည္းေကာင္း ျဖတ္သန္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မြန္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အနီး မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕၌ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္(အက္ဒမန္ပင္လယ္)အတြင္းသို႔ စီးဝင္သည္။

စုစုေပါင္း အရွည္သည္ ၁၇၄၉ မိုင္ (၂,၈၁၅ ကီလိုမီတာ)ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌မူမိုင္ ၆၅ဝ သာရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းခဲ့သည့္ ျမစ္တစင္းျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ မဲေခါင္ျမစ္ၿပီးလၽွင္ ဒုတိယအရွည္လ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဆည္တာတမံပိတ္ဆို႔ျခင္းခံရျခင္း မရွိေသးဘဲ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနသည့္ အရွည္ဆုံး ျမစ္တစ္စင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ ငါးမ်ိဳးမ်ားသာ ႂကြယ္ဝစုံလင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ သံလြင္ျမစ္ ျဖတ္သန္းရာ ေဒသသည္ ကမၻာ၏ ကၽြန္းသစ္အႂကြယ္ဝဆုံး ေဒသအျဖစ္လည္း ေဂဟေဗဒပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ဤေဒသရွိ ကၽြန္းေတာမ်ားမွာ ျမစ္စီးဆင္းရာ ေဒသတေလၽွာက္တြင္ ထူထဲစြာ ေပါက္ေရာက္ၾကၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ အျခားေဒသမ်ားရွိ ကၽြန္းေတာမ်ားႏွင့္ပင္ ျခားနာမႈ ရွိပါသည္။ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ကၽြန္းေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္ပုံမွာ က်ိဳးႀကဲႏိုင္လွသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျမစ္၏ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းရွိ ဤကၽြန္းေတာမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ တာဆန္းဆည္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဖြယ္ရွိေနၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေတာ့သည့္ သစ္ေတာေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သံလြင္ျမစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ဳိးကြဲမ်ား အမ်ား ဆံုး စုစည္းမွီတင္းေနထိုင္ေနသည့္ ျမစ္တစင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ရွိ သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းသည္ သမိုင္းအရ အေရးပါသည့္ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ဤေဒသတြင္ သမိုင္းမတင္မီ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ လူစတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ မူလအေထာက္အထားလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ လူသိမ်ားသည့္ ဤသို႔ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း အေထာက္အထား အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရသည့္ေနရာကို ဝိဉာဥ္ဂူ (Spirit Cave) ဟု ေခၚၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဟာင္ေဆာင္ ေဒသ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။

(၄) စစ္ေတာင္းျမစ္

စစ္ေတာင္းျမစ္သည္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္အစြန္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာၿပီး ေတာင္ဖက္သို႔ ၂၆၁ မိုင္ (၄၂၀ ကီလိုမီတာ) အရွည္ စီးဆင္းလာၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္အတြင္းသို႔ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔၌ စီးဆင္း ေပါင္းစပ္သြားပါသည္။ ထူးျခားထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာစစ္ေတာင္းျမစ္တြင္ ၂၅ မိုင္ (၄၀ ကီလိုမီတာ) ခရီးကို တႏွစ္ပတ္လုံး ေရလမ္းခရီးသြားလာႏိုင္ၿပီး မိုင္ေပါင္း ၅၅ (၉၀ ကီလိုမီတာ) ခရီးကို တႏွစ္တြင္ ၃-လၾကာမၽွ ေရလမ္းခရီး သြားလာႏိုင္ပါသည္။ ေရစီးသန္၍ ႏုန္းေျမပို႔ခ်မႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေကာင္းစြာအေထာက္အကူမေပးႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ပဲခူး႐ိုးမမွ ထြက္ရွိေသာ သစ္လုံးမ်ားကို ေမၽွာခ်တင္ပို႔ရာတြင္ အသုံးခ်ၾကသည္

သြားလာဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေစရန္ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္ကို ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ တူးေျမာင္းရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ဖက္ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သြားလာေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စစ္ေတာင္းတံတားလည္းရွိသည္။

(၅) မဲေခါင္ ျမစ္

မဲေခါင္ျမစ္သည္ အရွည္ ၄,၈၀၀ ကီလိုမီတာ ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ အၾကားတြင္ မဲေခါင္ျမစ္သည္ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ ကီလိုမီတာ ၂၃၄ အရွည္ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းပါသည္။ မဲေခါင္ျမစ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ၂၂,၀၀၀ ခန္႔ မွီတင္းေနထိုင္ လွ်က္ ရွိ ျပီး အခါ၊ ရွမ္း၊ လားဟူ၊ လြယ္လ (ဆမ္ေတာင္)၊ တရုတ္ႏွင့္ အင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္လွ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ-ထိုင္း- လာအို ၃-ႏိုင္ငံ ေပါင္းဆံုရာ “ေရႊႀတိဂံ ေဒသ”ကို ျဖတ္သန္းပါသည္။

ထူးျခားထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာ ေရွးရိုးရာပံုျပင္မ်ားအရ ေရွးဦးလားဟူ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဤျမစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသမွ ဆင္းသက္လာၾကသည္ဟု ဆိုၾကၿပီး၊ ရိုးရာ သီခ်င္းမ်ား၊ ပံုျပင္မ်ားက ဤျမစ္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပေျပာဆိုေလ့ ရွိ ၾကပါသည္။

(၆) ဂစၧပနဒီ(သုိ႔) ကုလားတန္ျမစ္

ကုလားတန္ျမစ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ေသလာဂီရိေမာရပၸတၱေတာင္၏အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိပါသည္။ ဤျမစ္သည္ ေပ(၈၀၀၀)ခန္႔ျမင့္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ လူရွည္ေတာင္တန္းႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခ်င္လတိတလန္ ေတာင္ကုန္းမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အရပ္အေခၚ ကုလားတန္ျမစ္ ဟုေခၚသည္။ စာေပမ်ားတြင္ ဂစၧပနဒီ(ေခၚ)ကုလားတန္ျမစ္ဟု ေတြ႕ရသည္။ ယခင္က ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအျဖစ္ ကုလားတန္ျမစ္ကို ေရလမ္းခရီးအျဖစ္ အားျပဳၾကရသည္။

ကုလားတန္ျမစ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အရွည္ဆုံးႏွင့္ အသုံးအဝင္ဆုံးျမစ္ေၾကာင္း တစ္သြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ထေရာဘာ(တီအိုရီဘာ)အမည္ျဖင့္ စီးဆင္းလာသည့္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ နယ္ျခားျမစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ကုလားတန္ျမစ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အ႐ွည္ဆံုးႏွင့္ အသံုးအဝင္ဆံုးျမစ္ေၾကာင္း တစ္သြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

(၇)ေရႊလီ ျမစ္

ေရႊလီျမစ္သည္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွပင္ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္သန္းလာကာ တေကာင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဖက္ ကီလိုမီတာ၆၀ခန႔္ အကြာ ကသာၿမိဳ႕ ေတာင္ဖက္ရွိ အင္းရြာအနီးတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ေပါင္းဆုံသည္။ ေ႐ႊလီျမစ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္နမ့္ေမာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၏ ေ႐ြ႕လိက်န္း (Rui Li Jiang)ဟုေခၚၾကသည္။ ျမစ္၏အစပိုင္းေနရာအခ်ိဳ႕သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအျဖစ္ စီးဆင္းသည္။

ထူးျခားထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ ေရႊလီျမစ္သည္ တိုင္အႏြယ္မ်ားဟုလည္းေခၚသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဆက္ႏြယ္မွုရွိပါသည္။ ရွားပါးစာရင္းဝင္ ေရေနငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေရႊလီျမစ္အတြင္း ေတြ႕ရွိရသည္႔အျပင္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္မ်ားကိုလည္း ရံဖန္ရံခါေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။

ေ႐ႊလီျမစ္သည္ တိုင္အႏြယ္မ်ားဟုလည္းေခၚသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ ေမာဝ္ရွမ္းတို႔သည္ ပုဂံေခတ္ဦးတည္းကပင္ ေ႐ႊလီျမစ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းရပ္ဝန္းေဒသမ်ားကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကၿပီး ပုဂံမွ အေနာ္ရထာမင္း၏ ဟန္႔တားမႈေၾကာင့္ မူလေနရာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ထက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ေ႐ႊလီျမစ္သည္ ျမန္မာတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕တြန္းလွန္ေရးသမိုင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျပန္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ မွတ္စုစာအုပ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့စြယု္စုံက်မ္းမွ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။ Credit – Thutazone

 

minkoko110