ဘုရားဂုဏ်တော် ပွားများခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ

Zawgyiျဖင့္ဖတ္ရန္

 

ေန့စဥ္ေန့စဥ္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးကို ပြားမ်ားရတယ္။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပြားမ်ားရင္ ဘုရားဓာတ္ေတြ တည္ထားတဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေပၚ ဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းလာတယ္။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းေတာ႕ ဘုရားရဲ႔ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းကူးလာတယ္ . . .

ဘုန္းဘုန္းတို႔ ႏွစ္သစ္အခ်ိန္အခါက ကာလ တစ္ႏွစ္ေျပာင္းသြားေတာ့ သိပၸံနည္းအရ ေနက ဟိုးဒကၡိဏအရပ္ကေန တျဖည္းျဖည္း ရပ္ၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ျပန္ေျပာင္းလာတာကုိ ႏွစ္သစ္လို႔ေခၚတာေပါ့။ ကမၻာႀကီးက ေနကို ပတ္လွည့္ေနတာ။ အဲဒီလိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ဒီကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူေတြ၊ နတ္ေတြ၊ ျဗဟၼာေတြ၊ သစ္ပင္ေတာေတာင္ ေရေျမေတြလည္း ဥတုအလိုက္ ေနရဲ႕အပူရွိန္နဲ႔လိုက္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းၾကတယ္။

အဲဒီလိုေျပာင္းသလို သက္ရွိသတၱဝါေတြက ဘာေျပာင္းရလဲဆိုေတာ့ အေကာင္းဆံုးက ႏွစ္သစ္မွာဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္ ေမတၱာပြားတာ အလြန္တရာ ေကာင္း ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးကို ပြားမ်ားရတယ္။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပြားမ်ားရင္ ဘုရားဓာတ္ေတြ တည္ထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေပၚ ဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းလာတယ္။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းေတာ့ ဘုရားရဲ႕ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း ကူးလာတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ သံလိုက္တံုးႀကီးနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသံေလး အတူထားလိုက္ရင္ သံလိုက္တံုးႀကီးထဲက သံလိုက္ဓာတ္ေတြက ႐ိုး႐ုိးသံထဲကူးသြားၿပီးေတာ့ ႐ိုး႐ိုးသံေလးပါ သံလိုက္ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္ပါမ်ားရင္ ဒီခႏၶာကိုယ္ထဲဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းသြားတယ္။ ဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းသြားတဲ့အတြက္ ေသေတာင္မွ မပုပ္ေတာ့ဘူး။ ရဟန္းသာမ်ားပရိနိဗၺာန္စံရင္ မပုပ္သလို ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ေသရင္ မပုပ္ဘူး။ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ စိတ္ရမလဲဆိုရင္ အႏွစ္ (၂ဝ) စိတ္ရမယ္။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို အႏွစ္ (၂ဝ) ပုတီးစိတ္ရင္ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီး မပုပ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ကိန္းသြားလို႔ အဲလိုဂုဏ္ေတာ္ေတြ ကိန္းသြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္က ျဖစ္ေလရာ ဘဝသံသရာမွာလည္းပဲ ဘုရားဓာတ္ေတြရဲ႕ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ ခံစားရၿပီး ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္ကို ျမန္ျမန္ရတယ္။

နိဗၺာန္ကို ျမန္ျမန္လိုခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိတ္၊ ေမတၱာပြား၊ ေမတၱာပြား ဆိုတာကလည္း ေမတၱာ ဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဴးရွိတယ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစလို႔ ဒီလိုပြားရတယ္။ သတၱဝါေလးေတြျမင္ရင္ ေခြးျဖစ္ျဖစ္၊ ဝက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ငွက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုရြက္ဆိတ္ျဖစ္ျဖစ္ သတၱဝါေလးေတြျမင္ ရရင္ က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ၊ အဲဒီလိုေမတၱာပြားရင္လည္း ဘုရားဓာတ္ေတြက ဒီခႏၶာကိုယ္ကို ကိန္းလာတယ္။

ဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းလာတဲ့အတြက္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကို လွဴတဲ့တန္းတဲ့လူလည္း ေပါလာတယ္။ ေပးတဲ့ကမ္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း အက်ိဳးႀကီးမားတယ္။ ဘယ့္ႏွယ့္ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမတ္စြာဘုရားမ်ား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ မ်ားကို လွဴလို႔ရွိရင္ ႐ိုး႐ိုးလူကို လွဴတာထက္အက်ိဳးမ်ားတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပေစၥကဗုဒၶါဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အမ်ားအားျဖင့္ ဖိုလ္ဝင္စားၿပီးေတာ့ေနၾကတယ္။ အဲဒီဖိုလ္ရဲ႕အာ႐ုံျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကလည္း ေလာကုတၱရာစိတ္ေတြ ဝင္စားၿပီး ဒီခႏၶာကိုယ္က ေမႊးႀကိဳင္သြားတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေရေမႊး ၊ ေပါင္ဒါ၊ နံ႔သာျဖဴစတဲ့ အေမႊးနံ႔သာကဲ့သို႔ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးက ေမႊးေနတယ္။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပုတီးစိတ္တာမ်ားရင္ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးက ေသလည္း မပုပ္ေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီလိုအက်ိဳးရွိတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေမတၱာေတြ မပြားႏိုင္ၾကလို႔ ပစ္ၾက၊ ခတ္ၾက၊ သတ္ၾက၊ ပုတ္ၾက၊ ႐ိုက္ၾက၊ ႏွက္ၾကတာ ေမတၱာမပြားႏိုင္လို႔ ေမတၱာပြားရင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ကိုယ့္ညီေလးေတြလို အကိုႀကီးေတြလို၊ သားေလး၊ သမီးေလးေတြ လို ေအာက္ေမ့ၿပီးေတာ့ ေမတၱာထားရင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္တာမရွိေတာ့ဘူး။ ခိုက္ရန္ျဖစ္တာမရွိေတာ့ စစ္တိုက္တာေတြ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ စစ္ေတြျဖစ္ ဗံုးေတြႀကဲ စက္ေသနတ္ေတြ ပစ္တာမရွိဘူးဆိုရင္ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္း သာယာတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ တစ္ကမၻာလံုးေအးခ်မ္းေအာင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပုတီးစိတ္ ေမတၱာပြားၾကရမယ္။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္အခ်ိန္ခါမွ စၿပီးေတာ့ ကမၻာသူကမၻာသား အားလံုးက ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုတစ္ေန႔ သံုးခါအျဖစ္ မနက္အိပ္ရာထတစ္ခါ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ တစ္ခါ ညအိပ္ရာဝင္ တစ္ခါ ပုတီးစိတ္ၿပီး ေမတၱာပြားၾကပါ။ ေမတၱာ ပြားျခင္းျဖင့္ ကမၻာသူ ကမၻာသား ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကကုန္ေစသတည္း။

(ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးကုမာရ)

Credit •• Ashin Sūcatta Royal Mandalay

 

Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန်

 

ဘုရားဂုဏ်တော် ပွားများခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ

 

နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကူးလာတယ် . . .

ဘုန်းဘုန်းတို့ နှစ်သစ်အချိန်အခါက ကာလ တစ်နှစ်ပြောင်းသွားတော့ သိပ္ပံနည်းအရ နေက ဟိုးဒက္ခိဏအရပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတာကို နှစ်သစ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက နေကို ပတ်လှည့်နေတာ။ အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ သစ်ပင်တောတောင် ရေမြေတွေလည်း ဥတုအလိုက် နေရဲ့အပူရှိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းကြတယ်။

အဲဒီလိုပြောင်းသလို သက်ရှိသတ္တဝါတွေက ဘာပြောင်းရလဲဆိုတော့ အကောင်းဆုံးက နှစ်သစ်မှာဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ် မေတ္တာပွားတာ အလွန်တရာ ကောင်း ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်း ကူးလာတယ်။

ဥပမာအားဖြင့် သံလိုက်တုံးကြီးနဲ့ ရိုးရိုးသံလေး အတူထားလိုက်ရင် သံလိုက်တုံးကြီးထဲက သံလိုက်ဓာတ်တွေက ရိုးရိုးသံထဲကူးသွားပြီးတော့ ရိုးရိုးသံလေးပါ သံလိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်ပါများရင် ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းသွားတယ်။ ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းသွားတဲ့အတွက် သေတောင်မှ မပုပ်တော့ဘူး။ ရဟန်းသာများပရိနိဗ္ဗာန်စံရင် မပုပ်သလို ဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း သေရင် မပုပ်ဘူး။ဘယ်လောက်ကြာကြာ စိတ်ရမလဲဆိုရင် အနှစ် (၂ဝ) စိတ်ရမယ်။ ဘုရားဂုဏ်တော်ကို အနှစ် (၂ဝ) ပုတီးစိတ်ရင် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး မပုပ်တော့ဘူး။ အဲဒီလို ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတယ်။

မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေ ကိန်းသွားလို့ အဲလိုဂုဏ်တော်တွေ ကိန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ဖြစ်လေရာ ဘဝသံသရာမှာလည်းပဲ ဘုရားဓာတ်တွေရဲ့ အရှိန်အဝါကြောင့် မြင့်မြတ်တဲ့ အမျိုးအနွယ်ဖြစ် မြင့်မြတ်တဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ခံစားရပြီး နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ကို မြန်မြန်ရတယ်။

နိဗ္ဗာန်ကို မြန်မြန်လိုချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရားဂုဏ်တော်ပုတီးစိတ်၊ မေတ္တာပွား၊ မေတ္တာပွား ဆိုတာကလည်း မေတ္တာ ဆိုတာ အမျိုးမျိူးရှိတယ်၊ အမျိုးမျိုးရှိတော့ အကျဉ်းချုပ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေလို့ ဒီလိုပွားရတယ်။ သတ္တဝါလေးတွေမြင်ရင် ခွေးဖြစ်ဖြစ်၊ ဝက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ငှက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပုရွက်ဆိတ်ဖြစ်ဖြစ် သတ္တဝါလေးတွေမြင် ရရင် ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ အဲဒီလိုမေတ္တာပွားရင်လည်း ဘုရားဓာတ်တွေက ဒီခန္ဓာကိုယ်ကို ကိန်းလာတယ်။

ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတဲ့အတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို လှူတဲ့တန်းတဲ့လူလည်း ပေါလာတယ်။ ပေးတဲ့ကမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အကျိုးကြီးမားတယ်။ ဘယ့်နှယ့်ကြောင့်ဆိုတော့ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မြတ်စွာဘုရားများ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ များကို လှူလို့ရှိရင် ရိုးရိုးလူကို လှူတာထက်အကျိုးများတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်လဲဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အများအားဖြင့် ဖိုလ်ဝင်စားပြီးတော့နေကြတယ်။ အဲဒီဖိုလ်ရဲ့အာရုံဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကလည်း လောကုတ္တရာစိတ်တွေ ဝင်စားပြီး ဒီခန္ဓာကိုယ်က မွှေးကြိုင်သွားတယ်။

ဥပမာအားဖြင့် ရေမွှေး ၊ ပေါင်ဒါ၊ နံ့သာဖြူစတဲ့ အမွှေးနံ့သာကဲ့သို့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက မွှေးနေတယ်။ ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပုတီးစိတ်တာများရင် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက သေလည်း မပုပ်တော့ဘူး။ အဲ့ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မေတ္တာတွေ မပွားနိုင်ကြလို့ ပစ်ကြ၊ ခတ်ကြ၊ သတ်ကြ၊ ပုတ်ကြ၊ ရိုက်ကြ၊ နှက်ကြတာ မေတ္တာမပွားနိုင်လို့ မေတ္တာပွားရင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ကိုယ့်ညီလေးတွေလို အကိုကြီးတွေလို၊ သားလေး၊ သမီးလေးတွေ လို အောက်မေ့ပြီးတော့ မေတ္တာထားရင် ခိုက်ရန်ဖြစ်တာမရှိတော့ဘူး။ ခိုက်ရန်ဖြစ်တာမရှိတော့ စစ်တိုက်တာတွေ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်နှင့်တစ်ပြည် စစ်တွေဖြစ် ဗုံးတွေကြဲ စက်သေနတ်တွေ ပစ်တာမရှိဘူးဆိုရင် တိုင်းပြည်အေးချမ်း သာယာတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအေးချမ်းအောင် ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပုတီးစိတ် မေတ္တာပွားကြရမယ်။

အဲ့ဒါကြောင့် နှစ်သစ်အချိန်ခါမှ စပြီးတော့ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား အားလုံးက ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုတစ်နေ့ သုံးခါအဖြစ် မနက်အိပ်ရာထတစ်ခါ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ တစ်ခါ ညအိပ်ရာဝင် တစ်ခါ ပုတီးစိတ်ပြီး မေတ္တာပွားကြပါ။ မေတ္တာ ပွားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြကုန်စေသတည်း။

(ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးကုမာရ)

Credit •• Ashin Sūcatta Royal Mandalay

အမှောင်ပျောက်၍ အလင်းရောက်ပါစေ။

အေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာက္ပါေစ။

Focus Myanmar Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment