နဝရတ္ ကုိးပါး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

နဝရတ္ ကိုးပါး (THE ESTEEMED NINE-GEMS) 

နဝရတ္လက္စြပ္သည္ ျမန္မာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းတြင္ ေရွြခြက္(သို့)ေငြခြက္ထဲတြင္ နဝရတ္ ကိုးပါး၊ နံသာမ်ိုး ငါးပါး ေသြး၍ (သို႔မဟုတ္) ေရေမွြးမ်ားထည့္၍ သတုိ႔သား၊ သတို့သမီးတို႔၏ ထိပ္၌ သေျပပန္းခက္ျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ျပုလုပ္ေလ့ရွိသည္။ နဝရတ္ကိုးပါးမွာ-

ပတၱျမား (Ruby)
ျမ (Emerald)
စိန္ (Diamond)

ေျကာင္ (Cat’s eye stone)
နီလာ (Sapphire)
ေဂၚမိတ္ (Zircon or Garnet)

ဥႆဖယား (Topaz)
သနၱာ (Coral Stone)
ပုလဲ (Pearl) ျဖစ္သည္။

ယင္း ရတနာကိုးပါးစလံုးသည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ိုးတြင္ပါဝင္ေသာရတနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို့အနက္ စိန္၊ ပတၱျမား၊ ျမ နွင့္ နီလာတို့သည္ အဖိုးအတန္ဆံုးျဖစ္ၾကသည္။ ပုလဲနွင့္သနၱာသည္ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ပုလဲကို ကမာ (သို့မဟုတ္) မုတ္ေကာင္၏ ကိုယ္တြင္းမွရ၍ သႏာၱကို သႏာၱေကာင္မ်ားရွိေသာ သနၱာေက်ာက္တန္းမ်ားမွ ရသည္။ နီလာႏွင့္ ပတၱျမားမွာ ေက်ာက္မ်က္အမာမ်ိုး တမ်ိုးတည္းပင္ျဖစ္၍ အေသြးအေရာင္၌သာ ျခားနားျခင္းရွိၾကသည္။ ပတၱျမားသည္ ေသြးကဲ့သို႔ နီေသာအေရာင္ရွိ၍ နီလာသည္ ေတာက္ပေသာ အျပာေရာင္ရွိသည္။ စိန္ကို ေက်ာက္မ်က္တို႔၏ ဘုရင္ဟုပင္ေခၚသည္။

ေက်ာက္မ်က္အမ်ဳိးေပါင္း ၁၂၀ ရွိသည့္အနက္စိန္သည္ အမာဆံုးေသာေက်ာက္မ်က္ျဖစ္သည္။ ေၾကာင္ကို ေၾကာင္မ်က္ရြဲဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ျမတြင္ၾကည္လင္စိမ္းျမေသာ အေရာင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိန္၊ နီလာႏွင့္ ဥႆဖယားတို႔ေလာက္ မမာေခ်။ ေဂၚမုတ္သည္ ေက်ာက္သလင္းနွင့္ေရာ၍ ေတြ႔ရတတ္ေသာေက်ာက္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အထက္ပါရတနာကိုးပါးစီျခယ္အပ္ေသာ လက္စြပ္ကို နဝရတ္လက္စြပ္ဟုေခၚသည္။ မွတ္ခ်က္။ ။နဝရတ္လက္စြပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မဏိသွ်တၱရ-ရတနာက်မ္း မူအရ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား  

ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား၏ အသံုးအေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြမ္းအစ္၊ လည္ဆြဲျကိုး၊ လက္ေကာက္၊ ဆံထံုးမ်ားတြင္ နဝရတ္ကိုးပါး စီျခယ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္က ေရွးေခတ္မ်ားတြင္ေက်ာက္မ်က္မ်ား၌ ထူးျခားေသာ တန္ခိုးမ်ားရွိသည္ဟု လူတို့ အယူရွိခဲ့ၾကသည္။ နဝရတ္တြင္ပါေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတပါးစီတြင္ တန္ခိုးအာနိသင္မ်ား ရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။

ပတၱျမားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွထြက္ရွိ၍ဘုန္းတန္ခိုးရွိသည္။ ရန္သူအနၱရယ္မွ ကာကြယ္နိုင္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပတၱျမားငေမာက္ကို ပေဒသရာဇ္မင္းတို့က ဘုန္းတန္ခိုးအာနိသင္ရွိေအာင္နွင့္ ရန္သူအနၱရယ္မွ ကာကြယ္နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ထားျခင္းကို သမိုင္းရာဇဝင္မ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

ျမေက်ာက္သည္ စိမ္းျမေသာအေရာင္နွင့္ ညီမွ်ေသာ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ေသာကကင္းေဝးျခင္း၊ စိတ္တည္ျငိမ္ျခင္းကို စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ စိန္သည္ ေတာက္ပျဖူစင္ျပီး ဘုန္းတန္ခိုးျကီးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ခိုင္ျမဲျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘတိုးတက္ျခင္းတို့ကို စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ကမၻာလူသားတိုင္း မဂၤလာလက္စြပ္လဲလွယ္ရာတြင္ စိန္လက္စြပ္ကိုအသံုးျပုျကျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ခိုင္ျမဲမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရုရွားနိုင္ငံနွင့္ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးစိန္မ်ားထြက္ရွိသည္။ ေၾကာင္ေက်ာက္သည္ သိဒၶိျပီးေျမာက္သည္၊ ေအာင္ျမင္သည္၊ တန္ခိုးရွိသည္ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ဟုသိရသည္။

နီလာေက်ာက္သည္ သူတပါး၏ေမတၱာကိုရရွိသည္။ လူတို့၏ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးမႈကိုရရွိသည္။ ရန္အေပါင္းမွကာကြယ္နိုင္သည္ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ဟုသိရသည္။

ေဂၚမုတ္ေက်ာက္သည္ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ ရန္သူကို ေအာင္နိုင္ျခင္း၊ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ဟုသိရသည္။

ဥႆဖယား ေက်ာက္သည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈကို ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘေကာင္းျခင္း စသည္မ်ားကိုစြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

သနၱာေက်ာက္သည္ အႀကီးအကဲျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျခင္း၊ သူတပါးအက်ိုးကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း၊ ရန္သူကိုေအာင္နိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ပုလဲရတနာသည္ က်က္သေရရွိျခင္း၊ လူ၊နတ္၊ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ အနၱရယ္ကင္းျခင္း စသည္မ်ားကိုစြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ ဟုသိရသည္။

ကဝိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္းတြင္ မ်က္စံုလည္းသတ္၊ နဝရတ္၊ စီခတ္အမႊမ္းတင္-ဟုေတြ့ရသည္။ လူတို့သည္ နဝရတ္လက္စြပ္ကို က်က္သေရဂမဂၤလာ ျပည့္စံုသည္ဟုယံုၾကည္၍ ဆင္ယင္ေလ့ရွိၾကသည္။

ေဒသခံတို႔ အမည္ေပးခဲ့သည့္ ေက်ာက္အေခၚမ်ား 

ပတၱျမား
ျပဒါးဓါတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းရာမွ ျဖစ္လာေသာေျကာင့္ ျပဒါးမ်ား ဟု ေခၚရာမွေနျပီး ေနာင္တြင္ ပတၱျမားဟု အမည္တြင္လာသည္ဟု ေျပာဆိုျကသည္။

နီလာ
ေရွးက ေက်ာက္ထြက္နႈန္းမ်ားျပီး ေက်ာက္မ်ားအလြန္ေပါရာ အနီေရာင္ပတၱျမားမွသာ တန္ဖိုးထားျကသည္။ အျပာေရာင္ေက်ာက္မ်ားထြက္လာလွ်င္ နီလိုက္ပါေတာ့လား၊ နီလာပါေတာ့လား၊ ” ဟု ေျပာဆိုၾကရာမွ အျပာေရာင္ေက်ာက္ကို နီလာဟု ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အညံ့
ပတၱျမားေက်ာက္ကဲ့သို့ပင္ အေရာင္တူတူထြက္ေသာ္လည္း ပတၱျမားေက်ာက္ထက္ မာဆင့္ နိမ့္သည္။ အနီေရာင္ခ်င္းတူေသာ္လည္း ပတၱျမားထက္ ညံ့သျဖင့္ အညံ့ေက်ာက္ဟု အမည္တြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နတ္ေသြးေက်ာက္
အညံ့ပန္းအမ်ိုးအစားျဖစ္ျပီး သဘာဝအတိုင္း ရွစ္ေထာင့္ပံုသ႑ာန္အညီရွိကာ ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ သဘာဝအေရာင္လည္း ရွိပါသည္။ လူတို႔ျပဳလုပ္ထားသည္ထက္ပင္ သဘာဝတြင္းထြက္က ပိုလွေနသျဖင့္ နတ္တို့ဖန္ဆင္းေပးသည့္ေက်ာက္ (နတ္တို႔ေသြးထားေပးသည့္ ေက်ာက္) ဟု ေခၚရာမွနတ္ေသြးေက်ာက္ဟုအမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း
ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးမည္သည့္ေနရာမွမထြက္ဘဲ မိုးကုတ္တြင္သာထြက္ရွိသည္။ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕တြင္လည္း ေျပာင္ေခါင္းေဒသတစ္ဝိုက္တြင္သာ ထြက္ရွိျခင္း၊ ေက်ာက္၏သဘာဝအေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ျခင္းတို့ကို အစြဲျပုၿပီး ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းေက်ာက္ဟု ေခၚျကသည္။

Source – ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း Credit – Thutazone

minkoko110