ရင္သားအက်ိတ္ နွင့္ အနာကို စိန္ေခၚလိုက္တဲ့ “ေဆးဘက္ဝင္ ေစတီဂမုန္း

ရင္သားအက်ိတ္ နွင့္ အနာကို စိန္ေခၚလိုက္တဲ့ “ေဆးဘက္ဝင္ ေစတီဂမုန္း…  ေဆးဘက္ဝင္ ေစတီဂမုန္း(ရင္သားအက်ိတ္ နွင့္ အနာ)ဦးစြာေစတီဂမုန္းပင္အေျကာင္းေျပာပါမည္။  ၏

ဂမုန္းဝါသနာပါသူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးသည္ ေစတီအမည္ျဖစ္ေန၍တခ်ိဳ႕စိုက္ျကသည္ပင္စည္က ေဖါင္းေဖါင္းရုိးတန္ရွည္ရြက္တြန့္ မ်ိဳးျဖစ္သည္ေစတီပုံျဖင့္တူေနသျဖင့္ ေစတီဂမုန္းဟုေခၚျကသည္တခဳ်ိဳ႕က တပင္ေရႊထီးဟုလည္းေခၚသည္။

ေစတီဂမုန္း၏ထူးျခားခ်က္ကဥလိုထင္ရသည့္ပင္စည္ျဖစ္သည္ပင္စည္ကိုေျမျမွဳ တ္ထားပါက ထိပ္မွအတက္ထြက္ကာ အရြက္မ်ားထြက္လာျပီး ပင္စည္ေဖါင္းေဖါင္းျကီးျဖစ္သြားသည္ေႏြရာသီတြင္ အရြက္မ်ားေျခာက္သြားျပီးေစတီပုံ ပင္စည္ေတြျဖစ္ေနသည္။

ေႏြရာသီတြင္ ေရေလာင္းစရာမလိုပါေဆးဘက္ဝင္ပုံရင္သားတဝိုက္ နို႕ အက်ိတ္မ်ားအနာေပါက္အဖုအက်ိတ္မ်ားအားလုံး ေပ်ာက္ကင္းသည္ကုသပုံကေတာ့အက်ိတ္အနာမ်ား၏ အနာဝအားခ်န္လွပ္ျပီး အရြက္ကိုမီးအုံေပးကာ အုံေပးျခင္းျဖင့္ ကိုက္ခဲျခင္း နာက်င္ျခင္းမ်ားအတြက္ နာရီပိုင္းအတြင္း သက္သာသြားသည္။

ရင္သားအက်ိတ္အနာသည္ကင္ဆာအက်ိတ္ကိုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါကင္ဆာအက်ိတ္က အမ်ားအားျဖင့္နာက်င္မွဳ မရွိပါအက်ိတ္အနာက စျဖစ္ကတည္းက နာက်င္သည္။Credit: ေဆးနည္း ဦးဘရွင္

minkoko110