မဂၤလာေဆာင္မယ္႔ သတို႔သမီးေလာင္း ၾကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးသြားတဲ႕ျဖစ္ရပ္…

မဂၤလာေဆာင္မယ္႔ သတို႔သမီးေလာင္း ၾကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံး

ကနဦးသတင္းပါ ။အျပည္႔အစုံ ဆက္လက္တင္ေပးပါမယ္။5.5.2019 မဂၤလာေဆာင္မဲ့သူပါ…..

ကြ်ေနာ္တို႔အိမ္မွာ စက္ခ်ဴပ္လာသင္တဲ့အစ္မပါ မြန္အမ်ိဳးသမီး ၾကာကန္ၿမိဳ႕ ေဝသာလီအေ႐ွ႕ပိုင္း စိ္တ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ကာ အေတြးမွားၿပီး …အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြား (အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုတာ ေသခ်ာမသိရေသးပါဘူး)……

Credit: Mawlamyine ရမ်ာင္ ကရဝိတ္

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment