မႏၲေလးၿမိဳ႕ အႏွစ္ ၁၆၀ ျပည့္

ယေန႔သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရသမိုင္းဝင္ မႏၲေလး ရတနာပုံၿမိဳ႕တည္ျခင္း အႏွစ္ ၁၆၀ ျပည့္သည့္ေန႔ျဖစ္သည္။

မင္းတုန္းမင္းသည္ ၿမိဳ႕ဧရိယာက်ဥ္းေသာ၊ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာရန္ လြယ္ကူေသာ အမရပူရၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ကို ခြာကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသလို ႏိုင္ငံျခားသား အကဲခတ္မ်ားကမူ ေသြးထြက္ သံယို မ်ားသည့္ ေနရာ၊ အဂၤလိပ္ကို စစ္ရႈံးသည္ ေနရာ ဆိုသည္အတြက္ ေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္းဟု ယူဆသည္။

ၿမိဳ႕တည္စာတမ္းတြင္မူ “သာသနာ၂၄၀၀ ေရာက္ေသာအခါ မႏၲေလး အရပ္၌ ရတနာပုံၿမိဳ႕ႀကီး ျဖစ္လတၱံ၊ ျခေသၤ့နံမင္းက စတင္ တည္ေထာင္ စံေနေတာ္မူ၍ သားေတာ္ေျမးျမစ္ အဓြန႔္ရွည္စြာ သာသနာေတာ္ စည္ပင္ျပန႔္ပြားအံ့”ဟု ဆိုရာ၊ အဂၤါသား မင္းတုန္းမင္းက သူသာ နန္းၿမိဳ႕သစ္ တည္လွ်င္ မင္းဆက္ ၄၇ႏွစ္တိုင္ ၿမိဳ႕သက္ရွည္မည္ဟု ေဟာေျပာခ်က္ကို ႏွစ္သက္ ယုံၾကည္၍ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေၾကာင္း သမိုင္းဆရာ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္ေန႔ မႏၲေလး တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကန္သာစိမ္းလဲ့ ၁၃ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

မႏၲေလးေတာင္ရိပ္ကိုခိုေသာ ေလးေထာင့္ၿမိဳ႕ကြက္တြင္ မင္းတုန္းမင္း ကိုယ္တိုင္ ေျမပုံဆြဲကာ ဤတြင္ၿမိဳ႕၊ ဤတြင္နန္း စသည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ရာနန္းရာ ကို ပိုင္းျခားေပးခဲ့ၿပီး၊ ေ႐ႊႀကိဳးသတ္နယ္ေျမ ရာဇဌာနီ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကိုယ္တိုင္ ဆင္စီး၍ ကြပ္ကဲခဲ့ကာ နန္းေတာ္၊က်ဳံးၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ က်ဳံးအျပင္ဘက္ ၿမိဳ႕ျပင္ေလး ရပ္ (အရပ္ေလးမ်က္ ႏွာ) တြင္လည္း ေဈးမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ အိမ္ဝင္းမ်ားကို စနစ္တက်အကြက္ခ်ေပးခဲ့သည္။

လူေပါင္း ၃ေထာင္ေက်ာ္ အင္အားျဖင့္ နန္းၿမိဳ႕ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕႐ြာေန ဆင္းရဲသား ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ကို မခန႔္ မထားရ၊ ေ႐ႊတိုက္ေတာ္က ေၾကးေတာ္ေငြေတာ္ အလုံအေလာက္ ထုတ္ေပးေစဟု ဆိုေသာ္လည္း အခၾကးေငြ မရဘဲ လုပ္အားေပးရျခင္းက မ်ားမည္ဟု ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ယူဆသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ နန္းအေဆာင္ေဆာင္ႏွင့္ခမ္းနားသကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ျပင္ေလး ရပ္တြင္လည္း အေရာင္းအဝယ္မ်ားျဖစ္ထြန္းရာ လူဦးေရ ၂ သိန္းခန႔္အထိေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္ မႏၲေလး တြင္ သံတဲ၊ ေစတီပုထိုး၊ ဗလီ၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတို႔လည္း ရွိရာ မႏၲေလး ၿမိဳ႕လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီမ်ား၊ ေပၚတူဂီ၊ ယိုဒယား၊ တ႐ုတ္၊ ကုလားစေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျဖင့္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

နန္းၿမိဳသစ္ တည္လွ်င္ မင္းဆက္ ၄၇ႏွစ္တိုင္ ၿမိဳ႕သက္ရွည္မည္ဟု ေဟာခ်က္ ရွိေသာ္လည္း မင္းတုန္းမင္း၏ သားေတာ္ သီေပါမင္း လက္ထက္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔၏သိမ္းပိုက္ခံၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကိုလိုနီေခတ္တေလွ်ာက္ မန ၱေလးၿမိဳ႕သည္ ေနာက္ဆုံးျမန္မာမင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သာသနာေရးတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ၿမဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တိုက္တာ အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးတက္လာ ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္တက္ႂကြေစသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္းဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္ နန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕တည္စကသမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ မန ၱေလးႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲႀကီးကို မန ၱေလးေတာင္ေျခတြင္ ခမ္းခမ္းနားနားက်င္းပခဲ့ေလသည္။

ဧရာဝတီ

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment