ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား အခ်ိန္မေ႐ြးစစ္ေဆးခံႏိုင္သည္ဟု သူရဦးေ႐ႊမန္းေျပာဆို

ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ဘဝျဖတ္သန္းမႈသမိုင္းမ်ားအား အခ်ိန္မေ႐ြးစစ္ေဆးခံႏိုင္သည္ဟု သူရဦးေ႐ႊမန္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အခ်ိန္မေ႐ြး စစ္ေဆးႏိုင္တယ္။ ေၾကညာႏိုင္တယ္။ အသင့္လည္းရွိတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ဘဝကို စမ္းသပ္ႏိုင္တယ္။ အစစ္ေဆးခံႏိုင္တယ္” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ေမ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပသည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ႐ုံးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္းကေျပာဆိုခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“ဒီစကားမ်ိဳးကို ကြၽန္ေတာ့လို လာရာလမ္းေၾကာင္းကသူေတြ ဘယ္သူေျပာရဲလဲ။ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရး ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ စစ္သားျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့သူက ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ခဲ့လဲ ” ဟု သူရဦးေ႐ႊမန္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က တပ္မေတာ္ နံပါတ္သုံးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ရွိၿခဲ့့ပီးေနာက္၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၃ ႏွစ္ခန႔္ တာဝန္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီကို ဦးေဆာင္တည္ေထာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ၏ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ ႏွင့္ ပါတီ႐ုံးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေမ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေဇယ်ာေမာ္/mizzima news

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment