ကမာၻေပၚမွာ လုံျခဳံ စိတ္ခ်ရဆုံး ျမိဳ႕ေတာ္မ်ား

အလွည္အပတ္ ခရီးသြားသည္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သြားလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကေန တစ္ျခားႏိုင္ငံကို သြားျပီးဆိုကတည္းက လုံျခံဳ မႈရွိဖို႔ လိုအပ္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကမာၻေပၚမွာ လုံျခဳံ စိတ္္ခ် ရဆုံး ျဖစ္တဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

မၾကာေသးမီက ေၾကျငာခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးအရ စိတ္အခ် ရဆုံးႏိုင္ငံ အဆင့္လိုက္တိုင္း အထူးစိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းျပီး လည္ပတ္ဖုိ ႔ေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ က်ဆုံး ျမိဳ႕ေတာ္ ၅၀ ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လုံျခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး လုံျခဳံမႈ ၊ အေဆာက္အအုံ မ်ား စိတ္ခ် ရမႈ ႏွင့္ ေဘးကင္း လုံျခဳံ မႈရွိျခင္း စသည့္အခ်က္ မ်ားေပၚမူတည္၍ အဆင့္လိုက္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ ပါတယ္။

ပထမဦးဆုံး စီးပြားေရးအရ လုံျခဳံ မႈအရွိဆုံး ႏိုင္ငံ ၁၀ႏိုင္ငံ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

1. Tokyo, Japan 2. Singapore 3. Osaka, Japan 4. Stockholm, Sweden 5. Amsterdam, the Netherlands 6. Sydney, Australia 7. Zurich, Switzerland 8. Toronto, Canada 9. Melbourne, Austrelia 10. New York, US

Bruce
#knowledge.thithtoolwin.com
Ref : NEW

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment