သေဘၤာပြင့္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ကင္ဆာကို ကာကြယ္ျခင္း
ေဖာေရာင္ျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစေသာ tumor cell မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္ ေရာင္ရမ္းမႈႏွင့္ ႀကီးမားလာေစေသာ ႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ် ေပးသည္။

Ulcer မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ ျခင္း
ျမင့္မားေသာ အင္တီေအာက္ ဆီးဒင့္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ ၀မ္းဗိုက္ အတြင္း ေရာင္ရမ္းမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး lipids cholestrol မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ကာကြယ္ ေပးသည္။

အစာေခ်ႏုိင္ျခင္း
အျခားအသီးမ်ားတြင္ထက္ enzyme papain ပိုမိုပါ၀င္သည့္ အတြက္ အစာေၾကေစၿပီး ၀မ္းခ်ဳပ္ ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။

အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ၾကြယ္၀ျခင္း
ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ ဓာတ္တိုး ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို တိုက္ထုတ္ႏိုင္ သည့္ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ အမ်ိဳး မ်ိဳးပါ၀င္သည္။ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ ျခင္းမွ Oxidative ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ ကင္ဆာ၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္လြယ္မႈ အျပင္ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ား ျပႆနာ ကိုပါျဖစ္ေစသည္။

ခံတြင္းလိုက္ျခင္း
သေဘၤာပြင့္၏ အရသာသည္ အနည္းငယ္ သက္သေယာင္႐ွိေသာ္ လည္း လွ်ာခံတြင္းကို မိန္ေစသည္။ ထမင္းႏွင့္ ေရာစားလွ်င္ သက္ေသာ အရသာေလ်ာ့ပါး သြားေစသည္။

အေရျပားျပႆနာမ်ား
သေဘၤာပြင့္ကို အေျခာက္ခံ၍ ေထာင္းၿပီး အုန္းဆီႏွင့္ ေရာပါ။ ျပဳတ္၍လည္း လိမ္းႏိုင္သည္။ ယင္းဆီက ၀ဲမ်ား၊ ႏွင္းခူ၊ Pruritis ယားယံျခင္း၊ အေရျပားပိုး၀င္ ယားယံ ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပ်ာက္ကင္းေစ သည္။

ခႏၶာကိုယ္၀ိတ္ခ်ရန္
သေဘၤာပြင့္တြင္ ဗီတာမင္ A,B,C တို႔ပါ၀င္ၿပီး ပံုမွန္စားေပး ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၀ိတ္ကို ထိန္းထား ႏိုင္သည္။

Health Updates Journal

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment