ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ႀကီးထံ၌ အၿပီးတိုင္သာသနာ့အေမြခံယူမယ့္ ဗီယက္နန္ ႏိုင္ငံမွ ဆရာေလး

ဗီယက္နန္ ႏိုင္ငံမွ ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ႀကီးထံ၌ အၿပီးတိုင္သာသနာ့အေမြ. ခံယူေသာ. ဆရာေလး. ပညာဝတီ. ပါ။

သာသနာ့အာဇာနည္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဆရာေလးက ပတ္စပို႔လဲလုပ္ခဲ့ပါတယ္ အသက္ကေတာ့ ၄ ႏွစ္ ၆ လ သာရွိပါေသးတယ္။

ဆရာေလးပညာဝတီက အသက္၄ႏွစ္၆လသာရွိေပမဲ့ အတိက္ဘဝမ်ားစြာကျပဳခဲ့တဲ့ပါရမီဓါတ္ခံရွိေသာေၾကာင့္ ယၡဳလိုသာသနာ့အေမြကိုခံယူ၍ သီလရွင္ဆရာေလးအေနႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝပန္းတိုင္သို႔ အျမန္ဆုံးေရာက္ရွိႏႈိင္ပါေစ

ႏိူင္ငံ၇ပ္ျခားေမြးဖြားေသာ္လည္းပါရမီဆုေတာင္းအေၾကာင္းေကာင္းမႈ႕ေၾကာင့္ သာသနာအေမြခံယူႏိူင္တဲ့ဆရာေလးမို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူပါတယ္ သာဓု သာဓု သာဓု လဲေခၚပါတယ္ဘုရား ။ Crd-Ko Win Aung Chanmyae

minkoko110