ပထမဆုံး ကာယဗလေမာင္ ေဝၚလတာခ်စ္ထြန္း

ကိုယ္လုံးကိုယ္ေပါက္ ေတာင့္တင္းလွပေအာင္ ကာယဗလလိုက္စား ေလ့က်င့္သည့္ဖက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးဦးစြာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ ေဝၚလတာခ်စ္ထြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကာယဗလ ေလ့က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေရွးကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နည္းပါးလွသည္။ ေဝၚလတာခ်စ္ထြန္းမွာ ဤသို႔ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ကာယအေနအထား လွပေသာေၾကာင့္ အထူးထင္ရွားခဲ့သည္။

ေဝၚလတာခ်စ္ထြန္းကို ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ အဖဆရာဝန္ႀကီး ဦးခ်စ္ထြန္းႏွင့္ အမိေဒၚသိန္းေငြတို႔မွ ဖြားျမင္စည္။ မြန္အမ်ိဳးသားျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္အယူဝါဒကို ကိုးကြယ္ကာ အမည္ကိုလည္း ေဝၚလတာခ်စ္ထြန္းဟု ဖခင္အမည္ကို လိုက္၍ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က ရန္ကုန္ စိန္႔ေပါေက်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ကာလကတၱားမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ ေဆးပညာကို ကာလကတၱားတြင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ စိတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို အထူးကုသႏိုင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တံတားကေလး စိတၱဇေဆး႐ုံ၌ ဆရာဝန္အျဖစ္ႏွင့္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။

ေဝၚလတာခ်စ္ထြန္းသည္ ၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ေက်ာင္းေနစဥ္ကပင္ ကိုယ္ကာယလွပေရးအတြက္ လိုက္စားေလ့က်င့္ခဲ့၍ အေလးမျခင္းကိုလည္း ႏွစ္သက္ဝါသနာပါသည္။ ရင္ပတ္ႀကီးထြားေစေသာ လက္ဆြဲစပရင္မ်ားျဖင့္ စတင္ေလ့က်င့္ခဲ့၍ ၁၆ႏွစ္ အ႐ြယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အေလးမျခင္းကို စတင္ေလ့က်င့္သည္။ ေဝၚလတာခ်စ္ထြန္းမွာ ေက်ာင္းသားဘဝ တစ္ေလၽွာက္လုံး အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘဂၤလားနယ္၌ ေနထိုင္ရသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထက္ပင္ ဘဂၤလားနယ္၌ ထင္ရွား၍ လူသိမ်ားသည္။ အသက္ ၂ဝ ႏွင့္ ၃ဝ ၾကားတြင္ အလြန္ အင္အားသန္စြမ္း၍ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အေလးမၿပိဳင္ပြဲ၊ ကိုယ္ကာယအလွၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ကိုယ္ကာယလွပသျဖင့္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ား ေခတ္စားစ အခါက ‘ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္’ဇာတ္ကားတြင္ ေမာင္တင့္တယ္ အျဖစ္ ပါဝင္႐ိုက္ကူးခဲ့ရသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးထဲမွ ကာယဗလ ေတာင့္တင္းသန္မာေရးကို စတင္မ်က္စိဖြင့္ေပးခဲ့သူ ေက်းဇူးရွင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ စီးသြားစဥ္ မေတာ္တဆ ေမာ္ေတာ္ကား တိုက္မိ၍ ထိုဒဏ္ရာျဖင့္ ကြယ္လြန္သည္။ Source – ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ ၂ Credit – Thutazone

minkoko110