စီးပြားေရးမွာ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ မွတ္သား လုိက္နာက်င့္သုံးသင့္တဲ့ အမူအက်င့္ေလးမ်ား

၁။ တက္ၾကြသူ ၊ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ပါေစ။
အလုပ္မွန္သမွ် မေၾကာက္သူ ၊ စိန္ေခၚသူျဖစ္ပါေစ။ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္လာရင္ ေခါင္းညိတ္သူျဖစ္ပါေစ။ ေခါင္းခါသူ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

၂။ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ အေနအထားကို မေစာင့္ပါနဲ႔။
ဘယ္ေတာ့မွရမွာ မဟုတ္လုိ႔ပါပဲ။ အနာဂတ္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ အခက္အခဲေတြ ေသခ်ာရွိမယ္ဆုိတာ တြက္ၿပီးထိပ္တုိက္ေျဖရွင္းပါ။

၃။ အႀကံသက္သက္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို မရႏုိင္။
အႀကံဥာဏ္ေပၚမွာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ ထပ္ေပါင္းမွ တန္ဖုိးရွိပါလိမ့္မယ္။

၄။ ေၾကာက္စိတ္ကုိေဖ်ာက္ၿပီး ယုံၾကည္မႈရဖုိ႔ လႈပ္ရွားမႈကိုသုံးပါ။
‘ဘာကိုေၾကာက္တာလဲ’ လုိက္စစ္ရင္ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ရင္ ေၾကာက္စိတ္အလုိလုိေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ မယုံရင္စမ္းၾကည့္ပါ။

၅။ စိတ္အင္ဂ်င္ကုိ ယႏၱရား ဆန္ဆန္ႏႈိးပါ။
စိတ္ၾကြလာေအာင္ မေစာင့္ပါနဲ႔။ လႈပ္ရွားပါ။ စ်ာန္သြင္းပါ။ စိတ္ကအလုိလုိၾကြပါလိမ့္မယ္။
( စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ စာေရးဖုိ႔စ်ာန္မ၀င္ေပမယ့္။ စေရးလုိက္တဲ့အခါ တျဖည္းျဖည္းစ်ာန္၀င္ၿပီးေရးႏုိင္သြားသလုိမ်ဳိးပါ)

၆။ ‘အခုခ်က္ခ်င္း’ ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို လက္ကိုင္ထားပါ။
အလုပ္တစ္ခုကို ေန႔ေရြ႕ညေရြ႕ ၊ ႏွစ္ေရႊ႕လေရြ႕ ႏွင့္ဘယ္ေတာ့မွ် လုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ငါဟာ အခုခ်က္ခ်င္းထလုပ္တဲ့သူမ်ဳိး ျဖစ္ပါေစ။
(ဒီေနရာမွာ လုပ္သင့္ လုပ္ႏုိင္ရဲ႕သားနဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲေနတာမ်ဳိးကိုေျပာျခင္းပါ)

၇။ အလုပ္ကို မဆုိင္းမတြ စ,ပါ။
ဟန္ေရးျပင္ၿပီး အခ်ိန္မကုန္ေစပါေစႏွင့္။
(ဘယ္လုိႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့အလုပ္ႀကီးကုိ စလုပ္မယ္ျပင္ၿပီး အစကေန မတက္ျခင္းပါ)

၈။ ေရွ႕ေဆာင္တီထြင္မႈကို အရယူပါ။
စြန္႔စားရဲတဲ့သူျဖစ္ပါေစ။ အခြင့္အေရးကုိ ေရွ႕ဆုံးကေကာက္ေျပးပါ။ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အလုပ္ကိုေပ်ာ္ေမြ႕တတ္ပါေစ။ အဲဒီအလုပ္ေတြအတြက္ ကုိယ့္မွာ မြန္ျမတ္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ စြမ္းအားေတြရွိေၾကာင္းျပသပါ။

ကဲ…စက္ေတာ့ႏႈိးၿပီးၿပီ။ ဂီယာထုိးၿပီး ေမာင္းေပေတာ့..

– ဆရာညီညီႏုိင္ ရဲ႕ တိမ္ျမင့္စံအေတြးမ်ားစာအုပ္မွ

minkoko110