မုတ္ဆိတ္ေမြးေတြဟာ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပံုရိပ္တစ္ခုလို႔ ေခၚလို႔ရပါတယ္ေနာ္။ လိုက္ဖက္တဲ့ မုတ္ဆိတ္ေမြးပံုစံကို ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစတယ္။ ခန္႔ညားေစတယ္။ မ်က္ႏွာေမႊးေတြနဲ႔ မုတ္ဆိတ္ေမြးေတြဟာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဆင္တန္ဆာလို႔ေတာင္ ဆိုၾကပါေသးတယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး။ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ မုတ္ဆိတ္ေမြးထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တျခား ေကာင္းက်ိဳးေတြလည္း ရႏိုင္ပါေသးတယ္။

More