ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အစံု၊ ၾကာစြယ္၊ မာလာေခါက္ဆြဲ၊ ၾကြက္နားရြက္မွုိ၊ ပဲျပား အစံုအလင္ထည္႔ထားျပီး မာလာဟင္း အနွစ္ေၾကာင္႔ စပ္စပ္ေလးနဲ႔ အနံ႔ေရာ အရသာပါ ျပည္႔စံုတဲ႔ မာလာဟင္းေလးပါ။ခ်က္ရတာလည္း လြယ္ကူပါတယ္။

More