ရယ္လည္း ရယ္ေမာ ရသလို ဦးေနွာက္ အတြက္ ရသေကာင္းမ်ားေပးနိုင္တဲ့ စာအုပ္စာေပမ်ားစြာထဲက တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ျမိဳင္ရာဇာတြတ္ပီ ကာတြန္းဟာ (၁၉၉၀-၁၉၉၅) ခုနွစ္မ်ားရဲ႕ ကေလးဘ၀ ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို သိမ္းပိုက္ထားနို္င္တာပါ။

More