ေမာ္ဒယ္ေလာကမွာ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိထားတဲ့ ခိုင္သဇင္ယုဝါက ဒီေန႕မွာ ခ်စ္သူနဲ႕ ေရႊလက္တြဲသြားၿပီလုိ႕သိရပါတယ္။ ခ်စ္သူသက္တမ္း(၃)ႏွစ္မွာ လက္ထပ္လိုက္တာပါ။

More