အသဲေရာင္စီ

ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးနည္း ေလးျဖစ္ပါသည္။ အသဲေရာင္ အသားဝါ ႏွင့္BပိုးCပိုး ေရာဂါ ရွိခံစားေနရသူမ်ား ေရျဖင္း ေရာဂါ ရရွိခံစားေနရသူမ်ားကို။ယူျပစ္သလို ေျပာက္ကင္းသြားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ေစတနာေရွ႕ထားၿပီးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

တခါကBပိုး Cပိုးရွိတယ္ဆိုၿပီး သင္တန္း တက္ခြင့္မရခဲ့ေသာ သင္တန္း သား တေယာက္ကိုသင္တန္းမွတက္ခြင့္ရပ္ဆိုင္း ခံ ခဲ့ရပါတယ္။ထိုသူငယ္ဟာအလြန္တရာ စိတ္ဓါတ္ ေတြက်ဆင္းၿပီးဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြ တဦးက ေပဖူး ကိုသုံးခြက္တခြက္တင္ ႀကိဳေသာက္လွ်င္ေျပာက္ေၾကာင္းေျပာျပသျဖင့္ ေပဖူးကို ၁၅ရက္မွ်ႀကိဳေသာက္ခဲ့ရၿပီးျပန္လည္ေဆးစစ္ၾကည့္ေတာ့လုံးဝေကာင္းမြန္ခဲ့ဘူးပါသည္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္က႐ြာတ႐ြာမွာ ေရျဖင္း ဟု ေခၚေသာ ေရာဂါျဖစ္ေနသူ တဦးဟာ ေဆး႐ုံ မွလက္လႊတ္ၿပီးအဆင္းခိုင္းေသာေၾကာင့္ အိမ္မွာဘဲေသမည့္ ရက္ကို ေစာင့္ ေနခ်ိန္မွာ ေတာ့ မိတ္ေဆြ တဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရေပ ဖူးကို သုံးခြက္တခြက္တင္ ႀကိဳေသာက္ခဲ့ရာတေန႔တျခား ဗိုက္ႀကီးလဲေလွ်ာ့က်ၿပီ တလအၾကာမွာလုံးဝေကာင္းမြန္ေျပာက္က္ကင္းသြား ပါတယ္။

ထို႔အတူ ၎ ေရာဂါ ႏွင့္ အလားတူ တဦးလည္း ေပဖူးကိုျပဳတ္ေသာက္သျဖင့္ေသတြင္းမွ လြတ္ခဲ့ဘူးသျဖင့္အလား တူခံစားေနၾကရေသာသူမ်ားလြယ္ကူစြာေျပာက္ကင္းေစခ်င္ေသာေစတနာျဖင့္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Credit : ဦးဘိုေလး