ဝမ္းဗိုက္, ဗိုက္အဆီ, ေရ,

ပိုေနေသာ အဆီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ၀မ္းဗိုက္ကို ခ်ပ္ရပ္လာေစမည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါသည္။

(၁) တစ္ေန့ကို အနည္းဆံး ေျခလွမ္း ၁၀၀၀ လွမ္းေလွ်ာက္ေပးပါ။

(၂) တစ္ေန့ကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလ့က်င့္ခန္း မိနစ္(၂၀)ခန့္လုုပ္ပါ။ တစ္ပတ္ကို (၅) ရက္သာလုပ္၍ (၂)ရက္ အနားယူပါ။

(၃) တစ္ေန့ကို ထိုင္ထေလ့က်င့္ခန္း အၾကိမ္ ၁၀၀ လုပ္ပါ။

(၄) ေယာဂက်င့္စဥ္ကဲ့သို့ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းကို ကိုယ္ေနဟန္ မွန္ေအာင္ထား၍ ခါးမတ္မတ္ထိုင္၍ (၁၅) မိနစ္ခန့္ အသက္ျပင္းျပင္းရွဳထုတ္ပါ။

(၅) တစ္ေန့ကို အစာ(၃)ၾကိမ္ အ၀စားမည့္အစား နည္းနည္းစီသာ (၅)ၾကိမ္ခန့္ ခြဲ၍ စားပါ။

(၆) အစာမစားခင္ ေရတစ္ဖန္ခြက္ကို အရင္ေသာက္ေပးပါ။

(၇) အစာကို ေက်ညက္ေအာင္ ေျဖးေျဖးစားပါ။

(၈) အခ်ိဳပါေသာ အစားအစာမ်ား၊ သေရစာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

(၉) ဆားပမာဏကို ေလွ်ာ့စားပါ။ အငံဓါတ္ကို ေလွ်ာ့စားပါ။ အဆီအဆိမ့္ပါေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

(၁၀) အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာစသည့္ မူးယစ္မ်ားကို ေရွာင္ပါ။

ဗိုက္သားခ်ပ္ခ်ပ္ျဖင့္ လွပေသာကိုယ္ခႏၶာမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ေစာႏြဲ ့ေနဆုိင္ (ပူတာအို)
ကိုးကား ။ ။ Beauty and Healthy Tips